Voorstellen 

Hary
Malagasy

Engels/Frans/Malagasy-talig en een klein beetje Nederlands
Producente, eindredactrice, editor en vertaalster.
Heeft sinds 2000 ervaring in de audio-visuele branche.